Patient day

Patiëntendag op maandag 11 december Op maandag 11 december 2023 vindt van 11.30 tot 16.00 uur de patiëntendag voor patiënten met etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden) en patiënten met een verwijde grote buikslagader (aorta aneurysma, AAA) plaats in het AMC. Deze patiëntendag staat in het teken van Kunstmatige intelligentie in de zorg. Het nieuwe onderzoek VASCUL-AID … Read more

First post!

Welcome to the inaugural blog post of VASCUL-AID! We are thrilled to share with you the exciting journey we have embarked upon in revolutionizing the management of vascular diseases. This project marks a significant milestone in our pursuit of personalized and proactive healthcare. VASCUL-AID was born out of a collective passion to predict the risk … Read more