Patient day

Patiëntendag op maandag 11 december

Op maandag 11 december 2023 vindt van 11.30 tot 16.00 uur de patiëntendag voor patiënten met etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden) en patiënten met een verwijde grote buikslagader (aorta aneurysma, AAA) plaats in het AMC.

Deze patiëntendag staat in het teken van Kunstmatige intelligentie in de zorg. Het nieuwe onderzoek VASCUL-AID zal gepresenteerd worden. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een app, waardoor patiënten met etalagebenen en een aneurysma van de aorta hun eigen ziektebeloop kunnen inzien. Ook kan de app een voorspelling geven welke patiënten een verhoogd risico hebben op verergering van hun ziekte of andere hart- en vaatziekten (zoals een beroerte). Dit kan de arts en de patiënt helpen in de beslissing voor een gepersonaliseerde behandeling, kan verergering van de ziekte te voorkomen en kan de kwaliteit van leven vergroten.

De bijdrage van patiënten aan dit onderzoek is erg belangrijk. Daarom organiseren wij op deze patiëntendag groepsinterviews met patiënten en hun partners. Tijdens deze interviews zullen wij onderwerpen bespreken die belangrijk zijn voor patiënten, zoals kwaliteit van leven, wat voor informatie de patiënt wil weten, en wat voor informatie er in de app moet komen. Dit doen wij om gerichter te kunnen onderzoeken naar zaken die voor patiënten belangrijk zijn. Wij hebben uw hulp hard nodig! We doen het onderzoek om de zorg voor onze patiënten te verbeteren en daarvoor is het belangrijk te weten wat voor u en uw familie belangrijk is. Wilt u meedoen aan deze interviews en een bijdrage leveren aan ons onderzoek? Mail dan naar info@vascul-aid.eu

Er zal ook een informatiemarkt zijn waar andere onderzoeken gepresenteerd zullen worden en er zullen patiëntenorganisaties aanwezig zijn.

Het programma van de dag zal er als volgt uit zien:

11.30 – 12.00 uur: inloop met lunch

12.00 – 12.15 uur: introductie door projectleider Dr Yeung

12.15 – 12.45 uur: introductie VASCUL-AID project

12.45 – 13.00 uur: start informatiemarkt

13.00 – 14.15 uur: interviewronde 1 met patiënten met etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden)

14.15 – 14.30 uur: pauze

14.30 – 15.45 uur: interviewronde 2 met patiënten met abdominaal aorta aneurysma (verwijde buikslagader, AAA)

15.45 – 16.00 uur: afsluiting

Wilt u (met uw partner) naar deze dag komen? Wilt u meedoen met onderzoek naar ontwikkeling van een app voor patiënten met etalagebenen en een aorta aneurysma? Meld u zich dan nu aan door te mailen naar info@vascul-aid.eu en tot maandag 11 december!

Patient day Monday December 11

On Monday December 11th, a patient day for patients with peripheral arterial disease and an abdominal aortic aneurysm will be organized in the Amsterdam University Medical Center, location AMC, in the Netherlands.

The theme of this patient day will be Artificial Intelligence in Healthcare. Our research project VASCUL-AID will be presented. The aim of this project is the development of a mobile health application, through which patients with peripheral arterial disease and an abdominal aortic aneurysm are given insight into their own disease status. The app will also be able to show which patients have an increased risk of disease progression and development of other cardiovascular diseases. This will aid the patient and their treating physician in deciding on a personalized treatment strategy, helps prevent disease progression in these patients, and will improve their quality of life.

The contribution of patients in this research project is of great importance. We will organize group interviews with patients and their partners. During these interviews, topics that are important to patients, such as quality of life, will be discussed. We do this to be able to focus our future research more specifically on patient-centered outcomes.

During this day, representatives from patient organizations and the industry will be present, and other researchers will present their research projects.

We are looking forward to this patient day, which allows us to connect with our patients and actively involve them in the VASCUL-AID project!